עמותת דרור רעננה החופש לחיות וליצור

null

null

null

null

חנות בית היוצר

מתנות
קרמיקה
יודאיקה
מוזאיקה
מתנדבים ותורמים

עיגול לטובה
תרומות
עבודה בדרור
מתנדבים
מתמודדים ואנשי מקצוע

דיור בקהילה
תעסוקה באמנות
מועדון חברתי
זכויות משתקמים
בקצרה על עמותת דרור

עמותת דרור הוקמה במטרה לסייע בשיקומם של נפגעי נפש בדיור בקהילה באזור השרון ובכך היתה לחלוצה בתחום השיקום בדיור בארץ.

כיום, העמותה מפעילה שירותי שיקום בדיור, בקהילה, בתעסוקה ובחברה .

גלריית בית היוצר

פעילות מרכז מקו"ד

שאלות ותשובות

שאלה: מה צריך לעשות בכדי להגיע לוועדות
סל שיקום?

תשובה: ניתן לקבל את המידע באתר משרד הבריאות בקישור הליך קבלת סל שיקום

מתוך שאלות ותשובות

מתוך דרור בתקשורת